מרכז מנור הוא ארגון מחקר, מדיניות ומעשה, מבית יוזמת המאה, הפועל להגברת לכידות חברתית ואפקטיביות ממשלית. מנור עוסק בפיתוח תפיסות, רעיונות ותכניות מדיניות מבוססות חשיבת מרכז, וחותר לפעולה בזירות הממשל, החברה האזרחית, התקשורת והמשפט.

מרכז מנור פועל "על כל המגרש": היעדר הלכידות החברתית והחוסר באפקטיביות ממשלית משתקים את ישראל בכל תחום חיים – מדיני, חברתי, כלכלי וזהותי. בהתאם, מרכז מנור מייצר פתרונות מדיניות, הצעות חקיקה, שיטות חשיבה וכלי ניתוח בכל נושא שעל סדר היום הציבורי.

מרכז מנור

No items found.

💪🏼 Brand Identity & Web Design | שרטוט תמונת מציאות חדשה ! הרפרנס לעבודת העיצוב היה מפה כתיאור סימבולי של מרחב, מיקום מרכיבים שונים בתוך המרחב והקשרים ביניהם. השרטוט לא מתמצה רק בסימון ובתיחום קווי מתאר. יש תחומים שבהם הוא יורד לרזולוציות עמוקות ביותר ומהווה תכנית מפורטת. על אף שהשרטוט, במהותו, הוא תחום יבש וטכני, הוא מהווה יסוד ובסיס לכל תכנון. מנור, כמרכז העוסק בפיתוח תפיסות, עוסק גם הוא במלאכת שרטוט. האידיאולוגיה הפוליטית בישראל מקבלת את צבעה השלילי או החיובי מן הסביבה, מן ההקשר הרעיוני שבתוכה היא ממוקמת. מרכז מנור מבקש להתערב במשבר הזה ולשרטט תמונת מציאות אחרת.

No items found.

״הצוות של Fine Line הוא כל מה שיכלנו לבקש בעבודה על האתר שלנו. קשובים, מקצועיים, מעמיקים. היה מאוד חשוב להם שנהיה מרוצים מהתוצאה, וזה הורגש לכל אורך התהליך. האתר קוצר מומחאות ולחלוטין משרת את המטרות שלשמו הקמנו אותו, ומבחינתינו כשסיימנו - היה מובן מאליו שממשיכים לעבוד יחד.״

מיטל זיידמן, ראש המטה

פרוייקטים נוספים